Agenda

trainingsdag

Datum: 1 maart  2019 van 9.30 tot 16.30

flyer voor kinder-jongeren- en gezinscoaches 2019

Deze trainingsdag is ontwikkeld voor kindercoaches en gezinshulpverleners of -begeleiders en  is ook interessant voor medewerkers uit het onderwijs!

Kennisoverdracht gecombineerd met doen en delen, kenmerken deze interactieve trainingsdag.

Qua programma sluiten we aan bij jullie beroepspraktijk.

De training is SKJ geacrrediteerd.

Datum: vrijdag 1 maart  2019

Tijd:                        9.30 inloop, start: 9.45-16.30 uur

Locatie:                  Centrum Pacha Mama te Lekkum (vlak bij Leeuwarden)

Aantal deelnemers: max.12

Kosten:                    € 120,00 inclusief koffie/thee, een lunch en materiaal.

De training is vrijgesteld van BTW,  CRKBO geregistreerd.

klik op de hier voor Ervaringen van deelnemers 

Deze scholing is in company, zeer geschikt voor team. De scholing wordt dan op maat gemaakt en gegeven.

 

Verlies verdient aandacht – rouw en verlies in je rugzak-   folder

Voor: (aankomend) docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en anderen die beroepsmatig met kinderen en jongeren werken.

Op school leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit zijn belangrijke basisvaardigheden. Vanaf groep één is er aandacht voor de brede ontwikkeling. Ze oefenen hun motoriek en leren sociale vaardigheden. In een pedagogisch veilige en stimulerende omgeving bouwen ze zelfvertrouwen op.  En toch….omgaan met verlies staat zelden op het programma.

Terwijl vrijwel ieder kind te maken krijgt met verlies, nu of later.  Bij verlies denken we vaak aan overlijden, maar verlies kan zich voor doen op verschillende gebieden, zoals bij scheiding, ernstig ziek zijn (van het kind of een ouder), verhuizing, de klas of de school moeten verlaten.

90% van de 12 jarigen heeft een dierbaar persoon verloren. Daarvan is bij 3% een ouder overleden en bij 2% een broertje of een zusje. Eén op de drie kinderen maakt een scheiding mee.

Door aandacht te besteden aan verlies en gevoelens van rouw voelen kinderen zich gezien en geeft de school de veiligheid die nodig is voor verbinding en verder ontwikkeling. Als leerkracht, intern begeleider of mentor kun je een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van leerlingen.

In deze workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is verlies en wat is rouw (nieuwste inzichten)
  • Hoe rouwen kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen
  • Hoe ga je om met kinderen met een verlieservaring
  • Wat kun je betekenen als leerkracht
  • Wanneer moet je je zorgen maken en verwijs je door
  • Hoe ondersteun je als collega’s/team elkaar
  • Werkvormen (voor in de klas)

De training en de workshop wordt samen gegeven met Engelien Ruyter.

De training Verlies verdient aandacht is SKJ geaccrediteerd. SKJ201783

 

Datum: 14, 21 maart en 4 april 2019.   

Training BMS,  scholen die aangesloten zijn bij Bisschop Muller Stichting in Friesland.

Op uitnodiging van de Bisschop Muller Stichting gaan we de training “Verlies Verdient Aandacht” in 3x van 2½ uur geven.

Nadere informatie is via de directeur van de school te verkrijgen, of via de BMS site  of door contact op te nemen.

 

folder

 

 

 

Verlies verdient aandacht informatie

Training voor leerkrachten van basisonderwijs folder

Training voor docenten van voorgezet onderwijs, MBO HBO folder