Scheiden

 

gescheiden

Eén derde van de huwlijken strand. Dat wil niet zeggen dat scheiden ‘normaal’ is. Door de omgeving wordt er vaak weinig aandacht aan besteed. Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Het is loslaten van wat je lief had, van je plannen voor de toekomst. Je komt in een emotionele achtbaan.

Als er kinderen bij betrokken zijn zullen zij in een loyaliteitsconflict kunnen komen. Voor kinderen is een scheiding van ouders een zeer ingrijpende gebeurtenis. Zij hebben hulp en begrip nodig. Met een scheiding, scheiden de kinderen mee. Ook al maak je nog zulke goede afspraken.

Naast het loslaten van je partner, zul je ook vrienden gaan missen. Dikwijls is er weinig begrip voor je verdriet en rouw. Zeker als je de stap zelf hebt gezet. Ook van de ‘schoonfamilie’ moet je afscheid nemen. Het is belangrijk om het verlies te verwerken. Rouwtaken kunnen bij scheiden inzicht geven zodat de volgende stappen gezet kunnen worden.

Ik begeleid kinderen en volwassenen in dit proces.

Kinderen & jongeren hebben vaak meer verdriet en boosheid dan ze thuis (kunnen) laten zien. Ik bied een veilige omgeving met creatieve werkvormen waar ze hun gevoelens leren uiten, waar ze een weg vinden om met de scheiding van de ouders om te gaan. Als het kind jonger is dan 16 jaar is er een intake met (één van beide) ouders. De gesprekken met kind zijn individueel of samen met broertjes en/of zusjes. In een gesprek met beide ouders onderzoeken we wat je als ouder aan het kind kunt bieden.

Volwassenen kunnen in emotionele molen terecht komen. Door in gesprek te gaan, worden emoties hanteerbaar om een nieuwe weg te zoeken en het leven een andere zinvolle wending te geven.

schilderij Henk Schouman

schilderij Henk Schouman

 

 

Je kunt de wind niet veranderen

maar wel de stand van de zeilen