Visie

Henk Schouman

Ik werk vanuit de nieuwe inzichten en visie op verlies en rouw, het integratieve model. Dit betekent dat:

  • Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. Ieder mens rouwt anders.
  • Rouwen duurt, in zekere zin, een leven lang. Het verlies wordt geïntegreerd in het leven.
  • Rouw raakt het hele wezen. Het verlies vraagt dat de rouwende een nieuw evenwicht moet gaan vinden.
  • Rouw raakt ook de sociale context. Reacties vanuit de sociale omgeving zijn mede bepalend hoe de rouwende met het verlies omgaat.
  • Rouwen is het heen en weer bewegen tussen verliesgerichtheid en herstelgerichtheid.

Rouwenden hebben er behoefte aan om te weten waar ze aan toe zijn na een verlies. Samen gaan we kijken naar jouw kracht. Dit is het uitgangspunt om stil te staan en stappen te zetten. Ik kijk met jou naar de mogelijkheden, jij houdt de regie over je eigen leven. Na een verlies moet de toekomst verlegd worden. Er ontstaat een nieuw patroon.

Er is geen manier om Verlies uit de weg te gaan. Ook kinderen moeten de gelegenheid krijgen om te leren rouwen. Rouwreacties van kinderen moeten serieus worden genomen. Opvoeden met leven en dood. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de kinderen op de basisschool te maken hebben gehad met Verlies en Rouw. Leren leven met alle facetten van het leven, het plezier, doelen stellen en verwachtingen hebben.